галванични бариери

 

  контрол на обороти

 

   трансмитери аналогови I/O сигнали

 

  HART аналогови трансмитери

 

галванично разделяне на входните от изходните вериги и захранването, за приложения във взривоопасни среди   контрол на зададени обороти и излизане извън зададените параметри 

 

  галванично разделяне на входните от изходните вериги, пренос на токови и напреженови сигнали от взривоопасна в нормална среда   за работа с HART 2-проводни активни и 3-проводни пасивни трансмитери на аналогови сигнали от взривоопасна към нормална среда и обратно
             
                 
     
     
     
     
     
     
измерване на температура

 

  потенциометрични усилватели

 

  трип усилватели

 

  соленоидни драйвери

 

за работа с термодвойки тип B, E, J, K, L, N, R, S и T или с Ni100/Pt100 сензори с 2, 3 и 4-проводно свързване във взривоопасни среди   галванично разделяне и пренос на сигнали от 3 и 5-проводни потенциометри от взривоопасна в нормална среда   контрол на аналогови сигнали и превключване на релейните изходи при достигане до 3-те предварително зададени стойности   безопасен контрол и захранване на пилотни клапани, трансмитери и дисплеи във взривоопасни среди
 
             
     
     
     
     
     
     
     
куплиращи релета

 

  захранващи блокове

 

  мрежови защити

 

  допълнения и обяснения

 

за превключване на безопасни вериги и галванично разделени сигнали; рийд реле с висока честота - 50 Hz   входно напрежение 90…370 VDC или 85…264 VAC, изходно напрежение 24V, от 2,5 A до 20 А   защитава вериги с от 1 до 4 проводника с плаващ сигнал

 

  какво представлява взривоопасната защита, различните зони, обяснена е и терминологията
             
           
     
     
     
     
     
     
принадлежности

 

           
резисторни модули, програмиращи адаптори, клемни блокове, свързвания            

 

на тази страница продукти от:
Hans TURCK Gmb Co.& KG
Германия

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти      Приложения      Партньори      За контакти

 

 

Интерфейс техника

 

 

Сензори / датчици
Кабели и конектори
Интерфейс
Безжична комуникация
I/O решения
Радиочестотна  идентификация (rfid)
Енкодери / фрп
Плъзгащи пръстени
Машинна безопасност
Визуална инспекция
Бар код четци
Броячи
Процес контролери
Звук & светлина
Релета
Минна / тежка индустрия