Галванични бариери, контрол на обороти, трансмитери на аналогови I/O сигнали, HART аналогови трансмитери, измерване на температура, потенциометрични усилватели, трип усилватели, соленоидни драйвери, куплиращи релета, захранващи блокове, мрежови защити.

Интерфейс

     Продукти          Решения и приложения          Видеоклипове          За контакти

Сензомат ООД - официален представител за България

 

Примерни решения и приложения

Видеоклипове за продуктите и техните приложения

 
                                  
       
       
       
       
       
       
Галванични бариери   Контрол на обороти    Трансмитери на аналогови I/O сигнали   HART аналогови трансмитери   Измерване на температура
Галванично разделяне на входните от изходните вериги и захранването, за приложения във взривоопасни среди.   Контрол на зададени обороти и излизане извън зададените параметри.

 

  Галванично разделяне на входните от изходните вериги, пренос на токови и напреженови сигнали от взривоопасна в нормална среда.   За работа с HART 2-проводни активни и 3-проводни пасивни трансмитери на аналогови сигнали от взривоопасна към нормална среда и обратно.   За работа с термодвойки тип B, E, J, K, L, N, R, S и T или с Ni100/Pt100 сензори с 2, 3 и 4-проводно свързване във взривоопасни среди.
                 
             
       
       
       
       
       
       
Потенциометрични усилватели   Трип усилватели   Соленоидни драйвери   Куплиращи релета   Захранващи блокове
Галванично разделяне и пренос на сигнали от 3 и 5-проводни потенциометри от взривоопасна в нормална среда.   Контрол на аналогови сигнали и превключване на релейните изходи при достигане до 3-те предварително зададени стойности.   Безопасен контрол и захранване на пилотни клапани, трансмитери и дисплеи във взривоопасни среди.
 
  За превключване на безопасни вериги и галванично разделени сигнали; рийд реле с висока честота - 50 Hz.   Входно напрежение 90…370 VDC или 85…264 VAC, изходно напрежение 24V, от 2,5 A до 20 А.
                 
       
       
       
       
       
       
       
Серии IMX12 / IM12 / IMXK12   Мрежови защити   Допълнения и обяснения   Принадлежности   Фиброоптичен LWL трансмитер и ресийвър
Интерфейс модули с тънки и спестяващи място корпуси - галванични изолиращи бариери, сплитери, контрол на клапани, HART® трансмитери и аналогови изолатори, универсални температурни и честотни трансдюсери, куплиращи релета, мостови захранващи блокове.   Защитава вериги с от 1 до 4 проводника с плаващ сигнал.

 

 

 

  Какво представлява взривоопасната защита, различните зони, обяснена е и терминологията.

 

 

  Резисторни модули, програмиращи адаптори, клемни блокове, свързвания.

 

 

   Оптичният предавател преобразува електрическите сигнали на конвенционален инкрементален енкодер в оптичен сигнал. Модулът на приемника преобразува оптичния сигнал обратно в електрически сигнали. До 4 канала с инвертиране могат да бъдат безопасно предадени.
                 
       
       
       
       
       
       
       
Фиброоптичен LWLA трансмитер и ресийвър   Сигнал преобразувател SK 1S-1P   Сигнал сплитер 1SC-2SC2D   Сигнал сплитер 2D-2D   Сигнал преобразувател SK 1A-1S1D2RS
Тези оптични модули са перфектни за надеждно предаване на сигнал в среди, склонни към смущения. Предаването на сигнала се осъществява чрез оптичен кабел, който може да предава абсолютни стойности до 2000 m.

 

 

  Преобразувателен модул за индустриални приложения, при който сензор или сигнал на енкодер в SSI формат трябва да се преобразува в паралелен сигнал. Устройството има 12 винтови клеми и 37-пинов (паралелен) Sub-D контакт.

 

 

  Разделител на сигнала, използва се за разпространение на сигнали от SinCos енкодери или измервателни системи до няколко терминала без загуби и без проблеми. Той има 2 изхода SinCos и 2 инкрементални изхода (HTL или TTL / RS422). Свързаните терминали могат да се управляват или със SinCos сигнали, или с инкрементални импулси.   Разделител на сигнали, универсален интерфейс за енкодери (без потенциална изолация) с 2 инкрементални входа на енкодера за преобразуване на ниво, разпределение и безконтактно и непрекъсваемо превключване на сигналите на енкодера във формат HTL или RS422.

 

  Универсален преобразувател за аналогови входни сигнали от ± 10 V или 0/4 до 20 mA. Модулът преобразува аналоговите сигнали в цифров формат (честота, позиция или ъглова позиция), докато изходният формат може да бъде инкрементален сигнал или абсолютна стойност в SSI формат. В допълнение, резултатът от преобразуването може да бъде извлечен чрез сериен интерфейс RS232 или RS485 или USB порт.
                 
       
       
       
       
       
       
       
Сигнал преобразувател SK 1SC-1D   Ниво преобразувател PW 1D-1D   Честотен делител FT 1D-1D   CMS-10R   MR релета за мониторинг
Преобразува, умножава и разделя изходните сигнали от синус-косинусови енкодери и сравними измервателни системи за получаване на инкрементални импулсни сигнали Съответният брой изходни импулси се интерполира от всеки период на входящия сигнал за синусоинусово напрежение, включващ регулируем множител. Ако е необходимо, те също могат да бъдат разделени преди изхода.   Универсален преобразувател на нива, декодер за посока и усилвател на потенциална изолация, приема както едноканални, така и двуканални инкрементални енкодерни сигнали на входа си, които могат да бъдат проектирани като RS422 / TTL или като HTL ниво (10 до 30 V). Ако сигналът е свързан с посоката на въртене, посоката може да бъде определена или чрез 90 ° фазово изместване на канали A и B, или чрез статичен сигнал за посока.   Честотният делител FT се използва за безгрешно разделяне на честоти или импулси от конвенционални енкодери, сензори или други инкрементални измервателни системи. Четири лесно достъпни DIL превключвателя могат да се използват за програмиране на съотношения на разделяне от 1: 1 до 1: 4096, както и желания дисплей на посоката на въртене. За нулевия сигнал се предлага отделно регулируем делител.   Информационна система за контрол и мониторинг от разстояние с вградена eSIM технология. Работи с всички световни 4G, 3G, 2G мобилни мрежи. Конфигуриране на входове и изходи. Входове: 4/6 DI, analogue 0..10V/4..20mA ; Изходи: релейни превключващи 4 броя, 20A. Комуникация с устройство чрез уеб браузър. Известяване чрез приложения за Android или iOS, електронна поща и SMS.

 

  Устройството измерва напрежения и токове в 1- и 3-фазни системи и определя най-добрата разделителна способност за измерване с автоматичен избор на обхват. Притежава постоянна самодиагностика. Следователно е гарантирано, че алармата ще бъде пусната във всеки случай на смущение или повреда.

 

 

                 
               
       
       
       
       
       
       
CMC контролери за мотори                
Лесно управление на постояннотоков двигател и в двете посоки на въртене. Захранване DC 12–24 VD. Ток на двигателя 16 A в непрекъснато работно състояние. Регулируеми рампи за стартиране и прекъсване. Показване на състоянието и грешките чрез LED. Устойчивост на късо съединение. Контрол на скоростта чрез потензиометър или аналогови вховове - в зависимост от модела.                
 
Продукти  >
Сензори
Кабели и конектори
Интерфейс
Безжична комуникация
I/O решения
RFID идентификация
Енкодери / фрп
Плъзгащи пръстени
Машинна безопасност
Визуална инспекция
Бар код четци
Броячи
Процес контролери
Звукова и светлинна сигнализация
Релета
Минна / тежка индустрия
Още за този тип продукти в разделите Решения и приложения и Видеоклипове
 
           
       
       
       
       
       
       
Интерфейс, I/O пренос на сигнали   Интерфейс, I/O пренос на сигнали   Контрол и измерване на...        

Примерни решения и приложения с използване на интерфейсни модули, I/O пренос на сигнали, приложения в Ех среди и др.

  Видеоклипове за конектори, бус системи с различни протоколи, IO-Link.   Контрол и измерване на различни параметри като разстояние, дебелина, линейна позиция, ниво, температура, влажност, размери, скорост, проток, машинно време и други...