Примерни решения за приложения на нашите продукти в различни области на индустрията. Убедени сме, че с тях ще откриете решения на проблеми във вашето производство, както и ще получите нови идеи за подобряване на ефективността. Ако имате въпроси, за нас е удоволствие да ви отговорим.

 Решения и приложения

     Продукти          Решения и приложения          Видеоклипове          За контакти

Сензомат ООД - официален представител за България

 

Примерни решения и приложения

Видеоклипове за продуктите и техните приложения

Решения и приложения  >
Наличие / отсъствие на обекти
Контрол и измерване на...
Качествен контрол със сензори
Качествен контрол с камери
Детекция на цветни маркери
Машинна безопасност
Безжична комуникация
RFID Идентификация
Интерфейс, I/O пренос на сигнали
Ъглова, линейна позиция и скорост
Приложения с баркодове
LED сигнализация и индикация
Индустриално LED осветление
"Вземи когато светне"
Приложения с транспортна техника
Други решения и приложения
 
       
       
       
       
       
       
       
Наличие / отсъствие на обекти   Контрол и измерване на...   Качествен контрол със сензори   Качествен контрол с камери   Детекция на цветни маркери
Различни начини и решения за регистрирането на наличието или отсъствието на обекти.

 

  Контрол и измерване на различни параметри като разстояние, дебелина, линейна позиция, ниво, температура, влажност, размери, скорост, проток, машинно време и други...   Проверка за липсващи или сгрешени или неправилно ориентирани части от продукти или цели продукти с помощта на сензори.   Проверка за липсващи или сгрешени или неправилно ориентирани части от продукти или цели продукти с помощта на камери за визуална инспекция (машинно зрение).  

Примерни приложения и решения за детекция (регистриране) на цветни маркери при различни производства, условия и изисквания.

                 
       
       
       
       
       
       
       
Машинна безопасност   Безжична комуникация   RFID Идентификация   Интерфейс, I/O пренос на сигнали   Ъглова, линейна позиция и скорост
Примерни приложения и решения за осигуряването на машинна безопасност и безопасни условия на труд.   Безжичен контрол и управление на устройства и процеси на места с труден достъп, или където тяхното свързване не е практично.  

Примерни приложения и решения, свързани с радиочестотна RFID идентификация.

 

Примерни решения и приложения с използване на интерфейсни модули, I/O пренос на сигнали, приложения в Ех среди и др.

  Примерни решения и приложения свързани с контрол и измерване на ъглова позиция и скорост.
                 
       
       
       
       
       
       
       
Приложения с баркодове   LED сигнализация и индикация   Индустриално LED осветление   "Вземи когато светне"   Приложения с транспортна техника
Примерни приложения и решения при употребата и разчитането на индустриални баркодове.

 

  Примерни приложения за употреба на светлинна LED сигнализация в индустрията.

 

  LED осветление, на което функциите и приложенията не се ограничават само с осветяване на пространството.

 

  Примерни приложения на системата Pick to Light за индикация и контрол на поредността при асемблирането (сглобяването) на различни изделия.  

Примерни решения и приложения, свързани с транспортна техника и МПС.

 

                 
               
       
       
       
       
       
       
Други решения и приложения                
Други решения и приложения, които не могат да бъдат категоризирани в отделни раздели.