Проверка за липсващи или сгрешени или неправилно ориентирани части от продукти или цели продукти с помощта на сензори.
Качествен контрол със сензори

     Продукти          Решения и приложения          Видеоклипове          За контакти

Сензомат ООД - официален представител за България

 

Примерни решения и приложения

Видеоклипове за продуктите и техните приложения

Решения и приложения  >
Наличие / отсъствие на обекти
Контрол и измерване на...
Качествен контрол със сензори
Качествен контрол с камери
Детекция на цветни маркери
Машинна безопасност
Безжична комуникация
RFID Идентификация
Интерфейс, I/O пренос на сигнали
Ъглова, линейна позиция и скорост
Приложения с баркодове
LED сигнализация и индикация
Индустриално LED осветление
"Вземи когато светне"
Приложения с транспортна техника
Други решения и приложения
 
       
       
       
       
       
       
       
Проверка на седалка в автомобилната индустрия.   Проверка на заварка на поточна линия в автомобилната индустрия.   Проверка наличието на черен уплътнителен пръстен.   Проверка за кривини на дървени плоскости със сензор QS30.   Контрол на капачките на бутилки.
При проверките за качество в автомобилната индустрия, проверката за наличието на тъмни части на еднакво тъмен фон е изключително често срещана. В това ...   При автоматизирани линии където се извършва заваряване е важно да се поддържа цялостното качество на заварките, за да се провери за похабени, неправилно...   Черните уплътнителни пръстени на лъскави метални части могат да бъдат трудни за откриване за стандартните фотоелектрически сензори, заради скоростта на конвейера и частите, както и...   Дървен материал трябва да бъде проверяван за изкривяване на поточна линия. Докато дъските преминават по транспортьор, високочувствителният лазерен сензор QS30 открива дъски...   Трябва да се потвърди че всяка бутилка е запечатана с капачка преди да се опакова финално.След като бутилките се напълнят и запечатат, те се транспортират под сензора...
                 
       
       
       
       
       
       
       
Проверка на капачки в зони с ограничено работно поле.   Откриване на черни части на панел на черна врата.   Откриване на капачки за бутилки с различни цветове.   Детекция на пластмасова обвивка при опаковане на готова продукция.   Засичане на ориентацията на капачка.
Засичането на капачките е задължително за да се грантира че всяка бутилка е запечатана. По лентата могат да преминат различни видове бутилки, така сензорът трябва да игнорира...   Проверката за наличие на пяна и други компоненти на автомобилните панели на вратите е изключително важно за доставчиците на интериора, защото ако някоя част липсва...   Проверката дали има или няма капачка на бутилката, когато капачките са с различен цвят изисква повече сензори, от колколкото ако капачките са в един цвят. Сензора трябва...   В производствените процеси често се случва, че е необходимо да се извършат няколко стъпки, преди даден продукт е готов за продажба. Възползвайки се от луминесцентните сензори...   Капачките обърнати наобратно водят до незатворени бутилки и потенциални задръствания в машината за затваряне.
Капачките за бутилки могат да излязат от сортировача на...
                 
       
       
       
       
       
       
       
Контрол на височината на тестото.   Контрол за подравняване при намотаване/размотаване.   Отчитане на правилното разположение на частите в двигателен блок.   Контрол за непрекъснатост на лепилото.   Контрол на части в hard disk устройства (HDD).
Стабилността в размера и формата на продукта е от решаващо значение в хлебарството. Когато печете хляб за голямо разпространение, отклонението в размера на ...   Високомощен фото-електричен сензор за работа с оптични влакна DF-G3, който работи с оптика с много лъчи на бариерен принцип, гарантират че материалът е правилно...   Автомобилната индустрия разчита на процесите за контрол на качеството, за да гарантира, че продуктите са завършени и правилно изработени преди да бъдат изпратени към...   Предизвикателство: да се открият пропуски в положеното от робот лепило. Решение: чрез откриване на разлики във височината, лазерният сензор от серята L-GAGE LG ще засече...   Сензорите Q3X и Q4X са инсталирани над конвейер, транспортиращ устройствата с положените дискове. Обикновено блестящият материал представлява проблем...
                 
       
       
       
       
       
       
       
Откриване наличието на горещо лепило върху опаковка.   Контрол за липсващи шоколадчета ( липсващо съдържание ) на поточната / опаковащата линия.   Контрол за наличие на етикети.   Контрол от голямо разстояние при монтаж в автомобилната индустрия.   Проверка за правилната позиция на части.
Безконтактният температурен сензор T-GAGE M18T на BANNER е идеален за проверка наличието на горещо лепило, защото открива инфрачервената енергия, която то излъчва...   Контрол за липсващи шоколадчета ( липсващо съдържание ) на поточната / опаковащата линия.Докато тази инспекция може да се извърши с помощта на традиционна...   Предизвикателство:
Да се потвърди наличието на етикет преди употребата на продукта. Решение:
WORLD-BEAM Q20 прави контрол за наличие на етикет...
  Правилният монтаж на компонентите в превозното средство е от решаващо значение в такава трудна индустрия. За да се предотвратят скъпи престои и грешки...   В завод за монтажни групи за автмобилната индустрия, обикновено са необходими няколко части за да се направи монтаж и те се поставят заедно на палети за транспорт към...
                 
       
       
       
       
       
       
       
Детекция на резбован отвор.   Засичане на центъра на подложка със сензор DF-G2.   Проверка за наличие на част и потвърждаване на позицията.   Засичане на капака на картонена опаковка на замразени храни.   Контрол на точността на дебелината на тестото при машинно разточване.
Доставка на продукти, които не са с резба, може да причини големи неудобства и допълнителни разходи за фирмите. За да се предотврати появата на тези грешки, е...   Откриването на позицията на подложката е от голямо значение в полупроводниковата индустрия, така като подложките се оценяват на до 100 000 долара и машинитеструват милиони...   Преди да се затвори вътрешният с външният панел на автомобилната врата, трябва да бъдат закрепени на мястото си структурни, звукоизолиращи и други компоненти, необходими...   Картонените опаковки имат лъскава повърхност и може да бъде предизвикателство да намерите сензор, който лесно ще открие лъскавите повърхности и ще предупреди операторите...   Аналоговите сензори за линейна позиция често се използват да регулират дебелината на продукта в машините за тесто. Потенциометрите обикновено не отговарят на високите класове...
                 
         
       
       
       
       
       
       
Потвърждаване на правилната ориентация на капачки.   Измерване на ниво на запълване с таблетки в опаковка.   Високоскоростна проверка при монтаж на електронни компоненти.   Контрол от голямо разстояние при монтаж в автомобилната индустрия.    
Тъй като пластмасовите или алуминиевите капачки излизат от вибрационната подаваща купа върху конвейера, те трябва да бъдат проверени за правилна ориентация, преди да...   За измерване най-точното ниво на хапчета в бутилка, аналогов фото-електричен сензор Q4X на BANNER може да предостави обратна връзка за височината на запълване на хапчетата...   Монтажите на електронните компоненти са високоскоростни процеси, извършвани по производствените линии, където е необходима надеждна и точна работа. При такива процеси...   Правилният монтаж на компонентите в превозното средство е от решаващо значение в такава трудна индустрия. За да се предотвратят скъпи престои и грешки...