Видеоклипове, представящи различните аспекти, възможности, особености и начини за приложения на компонентите за индустриална автоматизация.
 Видеоклипове

     Продукти          Решения и приложения          Видеоклипове          За контакти

Сензомат ООД - официален представител за България

 

Видеоклипове за продуктите и техните приложения

Видеоклипове >
Настройки и обучение на сензори
Наличие / отсъствие на обекти
Контрол и измерване на...
Качествен контрол със сензори
Качествен контрол с камери
Детекция на цветни маркери
Машинна безопасност
Безжична комуникация
RFID Идентификация
Интерфейс, I/O пренос на сигнали
Ъглова, линейна позиция и скорост
Плъзгащи пръстени (slip rings)
Приложения с баркодове
LED сигнализация и индикация
Индустриално LED осветление
"Вземи когато светне"
Приложения с транспортна техника
Софтуер, настройки и монтаж
Други решения и приложения
 
       
       
       
       
       
       
       
Настройки и обучение на сензори   Наличие / отсъствие на обекти   Контрол и измерване на...   Качествен контрол със сензори   Качествен контрол с камери
Как да направите настройките на различни фотоелектрически и радарни сензори. Вижте във видеоклиповете в този раздел.   Видеоклипове за сензори и приложения, където е необходимо да се регистрира наличието или отсъствието на обекти.   Видеоклипове за контрол и измерване на температура, ниво, разстояние, скорост на движение на флуиди, вибрации, налягане.   Как с помощта на сензори да открием дефектни продукти на поточната линия.   Как с помощта на камери (машинно зрение) да открием дефектни продукти на поточната линия.
                 
       
       
       
       
       
       
       
Детекция на цветни маркери   Машинна безопасност   Безжична комуникация   RFID Идентификация   Интерфейс, I/O пренос на сигнали
Решения за регистриране на цветни маркери.   Различните аспекти на машинната безопасност в индустрията.   Примерни видеоклипове за приложения на безжичната комуникация в индустрията.   Повече за RFID идентификацията, системите и приложенията.   Конектори, бус системи с различни протоколи, IO-Link.
                 
       
       
       
       
       
       
       
Ъглова, линейна позиция и скорост   Плъзгащи пръстени (slip rings)   Приложения с баркодове   LED сигнализация и индикация   Индустриално LED осветление
Различните видове енкодери и сензори за измерване на ъглова и линейна позиция.   Представяне на плъзгащите пръстени, сравнения, предимства, приложения.   Представяне на възможностите, настройките на ABR серията бар код четци.   Повече за LED сигнализацията и индикацията.   Повече за индустриалното LED осветление.
                 
         
       
       
       
       
       
       
"Вземи когато светне"   Приложения с транспортна техника   Софтуер, настройки и монтаж   Други решения и приложения    
Повече за системата Pick to Light за индикация и контрол на поредността при асемблирането (сглобяването) на различни изделия.   Различните методи за детекция на превозни средства.

 

  Софтуер, настройки и монтаж на различни изделия за индустриална автоматизация.

 

  Други решения и приложения за индустриална автоматизация.

 

   
                 

Примерни решения и приложения