Приложения на безжичната комуникация в индустрията.
Безжична комуникация

     Продукти          Решения и приложения          Видеоклипове          За контакти

Сензомат ООД - официален представител за България

 

Видеоклипове за продуктите и техните приложения

Видеоклипове >
Настройки и обучение на сензори
Наличие / отсъствие на обекти
Контрол и измерване на...
Качествен контрол със сензори
Качествен контрол с камери
Детекция на цветни маркери
Машинна безопасност
Безжична комуникация
RFID Идентификация
Интерфейс, I/O пренос на сигнали
Ъглова, линейна позиция и скорост
Плъзгащи пръстени (slip rings)
Приложения с баркодове
LED сигнализация и индикация
Индустриално LED осветление
"Вземи когато светне"
Приложения с транспортна техника
Софтуер, настройки и монтаж
Други решения и приложения
 
     
     
     
     
     
     
     
Как да използвате светлинните колони, за да съберете производствени данни за IioT   Безжичен мониторинг на вибрациите   Безжично решение за наблюдение на нивото на резервоара   Безжичен мониторинг на вибрациите и решения за превантивна поддръжка
Научете как добавянето на сегмент за безжична комуникация към съществуващата ви светлинна колона TL70 може да превърне стандартен индикатор в център за събиране на данни за IIoT приложения.   Сензор за вибрации QM42VT1,  комбиниран с нод DX80 и безжичен контролер DXM100, който управлява собствения ни алгоритъм с „машинно обучение“, автоматично генерира основната линия и задава прагове за аларма и изключване на машината.   Използвайте DXM100 безжичен контролер, TL50 Pro LED и наблюдавайте до 47 резервоара с DXM100.

 

  Контрол на годността на машината и превантивна поддръжка чрез непрекъснато безжично наблюдение за промени във вибрациите и температурата.

 

             
     
     
     
     
     
     
     
Приложение на безжична комуникационна система   Решение за мониторинг на вибрации и прогнозна поддръжка.   Безжично следене на ниво за индустриални приложения  

Безжичен мониторинг от BANNER Engineering

В клипа са показани приложения на индустриалната безжична комуникация на Banner Engineering.   Вибрационен сензор за наблюдение на вибрациите и температурата с безжичните продукти на Banner за цялостно решение за мониторинг.  

Безжично следене на нивото на резервоари с ултразвуковиите сензори K50U и безжичните мрежи на BANNER Engineering.

  Безжичен мониторинг на нива, вибрации, темпераури и други важни за проследяване параметри в производствените процеси.
             
     
     
     
     
     
     
     
Безжично повикване за зареждане, сервиз или вземане на готова продукция.   Сигурни и защитени безжични мрежи SureCross   Настройване на DXM безжичен контролер – следене на силата на сигнала.   Настройване на DXM безжичен контролер – промяна на IP адрес
Свържете до 18 операторски станции и до 6 различни снабдители на части. Използвайте данните за да увеличите максимално производителността и ефективността на вашето производство.   Научете за принципа на работа и функционалността на безжичните мрежи SureCross.

 

  Научете как да следите силата на сигнала на безжичните мрежи при контролер DXM от BANNER Engineering.

 

  Научете как да промените IP адреса на безжичен контролер DXM.

 

 

             
     
     
     
     
     
     
     
Настройване на DXM безжичен контролер – добавяне на Node.   Настройване на DXM безжичен контролер – представяне.   Настройване на DXM безжичен контролер – скалиране и задаване на гранични стойности.   Настройване на DXM безжичен контролер – задаване на регистри.
Научете как да добавяте Node в безжичната мрежа чрез безжичен контролер DXM.

 

  Научете за възможностите и настройките на безжичен контролер DXM.

 

  Научете как да правите скалиране и да задавате гранични стойности на входните сигнали при безжичен контролер DXM.  

Научете как да задавате регистри при безжичен контролер DXM.

 

             
       
     
     
     
     
     
     
Настройване на DXM безжичен контролер – качване на информация в облачно пространство.   Безжичен операторски интерфейс   Безжичен сензор Surecross Q45.    

Научете как да събирате информация и как да я качвате в облачно пространство при безжичен контролер DXM.

  Научете за безжичния операторски интерфейс от BANNER Engineering за дву-посочна комуникация за безжично следене и контролиране на производствените процеси.   Безжичният оптичен сензор Q45 на BANNER е самостоятелно и безжично стандартнно решение, създадено за най-предизвикателните приложения за контрол и наблюдение.    
             

Примерни решения и приложения