Процес дисплеи, процес контролери за работа с аналогови сигнали и задаване на гранични стойности, дисплеи и контролери за температура, измерване на температура, трип усилватели.

Процес контролери

     Продукти          Решения и приложения          Видеоклипове          За контакти

Сензомат ООД - официален представител за България

 

Примерни решения и приложения

Видеоклипове за продуктите и техните приложения

 
Продукти  >
Сензори
Кабели и конектори
Интерфейс
Безжична комуникация
I/O решения
RFID идентификация
Енкодери / фрп
Плъзгащи пръстени
Машинна безопасност
Визуална инспекция
Бар код четци
Броячи
Процес контролери
Звукова и светлинна сигнализация
Релета
Минна / тежка индустрия
 
             
       
       
       
       
       
       
Процес дисплеи   Процес контролери   Дисплеи за температура   Контролери за температура   Измерване на температура
За работа с аналогови сигнали, запаметяване на min/max стойности, скалиране, програмиране на кривата, тотализатор.   За работа с аналогови сигнали при висока резолюция, задаване на гранични стойности, релейни и аналогови изходи.   За работа с Pt100 и Ni100 термодвойки по 2, 3 и 4-проводна схема, запаметяване на min/max стойности.   За работа с всички видове термодвойки при висока резолюция, задаване на две гранични стойности, релейни и аналогови изходи.   За работа с термодвойки тип B, E, J, K, L, N, R, S и T или с Ni100/Pt100 сензори с 2, 3 и 4-проводно свързване във взривоопасни среди.
                 
             
       
       
       
       
       
       
Трип усилватели   Принадлежности            
Контрол на аналогови сигнали и превключване на релейните изходи при достигане до 3-те предварително зададени стойности.   Монтажни рамки, защитни панели и други принадлежности.