По-интуитивният начин за машинна безопасност. Проектирани да бъдат лесни за използване и внедряване, разработени за защита на персонала и оборудването от злополуки и наранявания и изградени да функционират надеждно в предизвикателна среда, нашата цялостна колекция от продукти за безопасност на машината осигурява най-високи нива на безопасност, без да се прави компромис с производителността.

Машинна безопасност

     Продукти          Решения и приложения          Видеоклипове          За контакти

Сензомат ООД - официален представител за България

 

Примерни решения и приложения

Видеоклипове за продуктите и техните приложения

 
Продукти  >
Сензори
Кабели и конектори
Интерфейс
Безжична комуникация
I/O решения
RFID идентификация
Енкодери / фрп
Плъзгащи пръстени
Машинна безопасност
Визуална инспекция
Бар код четци
Броячи
Процес контролери
Звукова и светлинна сигнализация
Релета
Минна / тежка индустрия
 
       
       
       
       
       
       
       
Светлинни бариери   Контролери за безопасност   Контролери за безопасна скорост   Авариен стоп   Заключващи механизми
Имат за задача да регистрират присъствие на част от тялото, в опасна зона в производството, примерно ръка в обсега на преса и автоматично да спрат работата на опасната машина.   Те са интерфейсът между средствата за машинна безопасност и съответната опасна за здравето или живота машина.   Safety-M compact са контролери за безопасна скорост с OLED дисплей, който може да се откачва. Изпълняват и функцията сплитер на сигналите. Различен брой входове и изходи според модела.   Когато машината трябва да бъде спряна моментално. Аварийни стоп бутони, ключове и изключватели с въжета.

 

  Заключване или сигнализиране при отваряне на контролни врати и капаци на дадена машина по време на работа за да се осигури безопасност на труда.

 

                 
       
       
       
       
       
       
       
Лазерен скенер за безопасност AG4   Лазерен скенер за безопасност SX5-B   Контрол на двете ръце   SC10 компактен сейфти контролер / Хибридно сейфти реле.   SI-RF сейфти сензори
Лазерен лъч сканира предварително зададената опасна зона и регистрира изменението при влизане на човек в нея.

 

 

  Двуизмерен, със задаване на 6 зони за безопасност и 2 за предупреждение, обхват до 5,5 м при 70 мм резолюция.

 

 

  Самопроверяващи се бутони, които изискват поставянето на двете ръце върху тях за работата на машината.

 

 

  SC10 компактен сейфти контролер с интуитивен потребителски интерфейс и разширени възможности за диагностика. 10 броя входове за сигнали от сейфти механизми и 2 броя сейфти изходни релета 6А с по три отделни N.O. контакти.   Сейфти сензори на RFID принцип на работа; мониторинг за затворени: врати, капаци и други ограждащи опасни очастъци средства; каскадно свързване до 32 броя в една линия; In-Series Diagnostics (ISD) за диагностика на всеки един сензор при каскадно свързване.
                 
           
       
       
       
       
       
       
 SR-IM-9A и SR-IM-11A интерфейсни модули за безопасност   LS комплекти за временно заглушаване / деактивиране   SGS бариери за безопасност        
Икономични интерфейсни модули, осигуряващи изолирани изходни контакти за безопасност за светлинни завеси за безопасност или подобни първични предпазни устройства с твърдотелни или твърди контактни изходи OSSD и възможност за наблюдение на външни устройства (EDM).   Комплекти за деактивиране (временно изключване) на бариерата при преминаващ обект. Те съчетават предварително монтиран хардуер plug-n-play със светлоотражателни сензори Q20 и рефлекторни отражатели.

 

  SGS бариери за безопасност за ограждане на голям периметър. Здрав алуминиев корпус за тежка работна среда. Предлагат се с активни работни зони с височини от 500, 800, 900 или 1200 мм. Категория 4, обхват до 60 м.

 

       
                 
Още за този тип продукти в разделите Решения и приложения и Видеоклипове
 
             
       
       
       
       
       
       
Машинна безопасност   Машинна безопасност            
Примерни приложения и решения за осигуряването на машинна безопасност и безопасни условия на труд.   Видеоклипове с различните аспекти на машинната безопасност в индустрията.