Безконтактни сензори на различни принципи и с различни предназначения. При всички тях са характерни липсата на износване, високата степен на капсуловане (IP), защита от късо съединение, високо бързодействие, прецизни обхвати, повторяемост и хистерезис, избор на различни видове захранващи напрежения, избор на pnp или npn, избор на нормално отворен, нормално затворен и други.
Сензори

     Продукти          Решения и приложения          Видеоклипове          За контакти

Сензомат ООД - официален представител за България

 

 
Продукти  >
Сензори  >
Индуктивни сензори
Магнитни сензори
Капацитивни сензори
Фотоелектрически сензори
Ултразвукови сензори
Радарни сензори
Движение на флуиди
Сензори за налягане
Сензори за температура
Безжични сензори
Линейна позиция
Сензори за наклон
Сензори за ниво
 
       
       
       
       
       
       
       
Индуктивни сензори   Магнитни сензори   Капацитивни сензори   Фотоелектрически сензори   Ултразвукови сензори
TURCK, Германия е специалист при индуктивните сензори с над 60-годишен опит. Предлаганите модели с разнообразието си от видове корпуси...   Магнитните сензори се активират от магнитни полета и са особено подходящи за регистриране положението на буталото в пневматичните цилиндри...   Капацитивните сензори  регистрират наличието както на електропроводими, така и на неелектропроводими (диелектрици, изолатори) материали...   Banner Еngineering, САЩ предлага най-пълната гама фотоелектрически сензори в света - над 12 000 модела. Почти всички производствени компани...   Ултразвуковите сензори регистрират наличието на обекти чрез ултразвук. Основно принципът им на работа е дифузен - сензора се състои от излъчвател и приемник...
                 
       
       
       
       
       
       
       
Радарни сензори   Движение на флуиди   Сензори за налягане   Сензори за температура   Безжични сензори
Радарните сензори използват честотно модулирани непрекъснати вълни (FMCW) за надеждно регистриране на подвижни и неподвижни обекти...   Сензорите за контрол и измерване скоростта на флуиди работят на калориметричен принцип. Нямат движещи се части, затова нямат и...   Сензорите за налягане на TURCK служат за отчитане и измерване на абсолютно и  относително налягане на течности, газове и въздух в почти всички...   Сензори за температура, с вградени дисплеи и без дисплеи, за работа с отделни PT100 сонди с обхват -50...+500 °C, аналогови и...   Безжичните сензори на Banner Engineering Corp. са част от системата SureCross за радиочестотен пренос на данни за индустриални приложения...
                 
           
       
       
       
       
       
       
Линейна позиция   Сензори за наклон   Сензори за ниво        
Сензорите за измерване на линейна позиция се използват в различни приложения. Изискванията за тези устройства са еднакво високи...   Без значение дали намират приложение в комбайни, селскостопански и строителни машини, в превозни средства и самолети или в производството...  

Сензори и нивосигнализатори за контрол и измерване на ниво на течности и други видове материали.

       
                 

Примерни решения и приложения

Видеоклипове за продуктите и техните приложения