на тази страница продукти от:
Hans TURCK Gmb Co.& KG
Германия
Banner Engineering Corp.
САЩ

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти      Приложения      Партньори      За контакти

Сензори / датчици
> Индуктивни сензори
> Магнитни сензори
> Капацитивни сензори
> Фотоелектрически сензори
> Светлинни завеси
> Ултразвукови сензори
> Радарни сензори
> Движение на флуиди
> Сензори за налягане
> Сензори за температура
> Безжични сензори
> Ъглова позиция
> Линейна позиция
> Сензори за наклон
Кабели и конектори
Интерфейс
Безжична комуникация
Радиочестотна  идентификация (rfid)
Енкодери / фрп
Плъзгащи пръстени
Машинна безопасност
Визуална инспекция
Бар код четци
Броячи
Процес контролери
Звук & светлина
Релета
Минна / тежка индустрия

 

Сензори / датчици

 

 

 

 

         
       
       
       
       
       
       
  индуктивни сензори

 

  магнитни сензори

 

  капацитивни сензори

 

  фотоелектрически сензори

 

               
       
       
       
       
       
       
       
  светлинни завеси

 

  ултразвукови сензори

 

  радарни сензори

 

  движение на флуиди

 

               
       
       
       
       
       
       
       
  сензори за налягане

 

  сензори за температура

 

  безжични сензори

 

  ъглова позиция

 

               
           
       
       
       
       
       
       
  линейна позиция

 

  сензори за наклон