Фотоелектрически сензори

Banner Еngineering, САЩ предлага най-пълната гама фотоелектрически сензори в света - над 12 000 модела. Почти всички производствени компании от топ класацията "Fortune 500" използват сензори на фирмата. Фотоелектрическите сензори излъчват лъч светлина, който се използва за регистрирането на наличието или отсъствието на обекти и оборудване или промени в повърхностните им условия. Когато излъчената светлина се прекъсва или отразява от обекта, промяната се измерва от приемник и целевият обект или повърхност се разпознават.

Фотоелектрически сензори

     Продукти          Решения и приложения          Видеоклипове          За контакти

Сензомат ООД - официален представител за България

 

Примерни решения и приложения

Видеоклипове за продуктите и техните приложения

Продукти  >
Сензори  >
Фотоелектрически сензори  >
Бариерен принцип
Ретрорефлективен принцип
Дифузен принцип
Конвергентен принцип
Фиксиран обхват
За работа със световоди
При прозрачни обекти
При цветни маркери
Измерващи с аналогови изходи
Специални сензори
Светлинни измерващи бариери
Принадлежности - световоди
 
 
       
       
       
       
       
       
       
Бариерен принцип   Ретрорефлективен принцип   Дифузен принцип   Конвергентен принцип   Фиксиран обхват
Фотоелектрически сензори, състоящи се от комплект излъчвател и приемник.   Фотоелектрически сензори за работа с отражатели.   Фотоелектрически сензори, които директно регистрират обектите чрез отразената от тях светлина.   Фотоелектрически сензори с фокусиран лъч в точно определено разстояние.   Фотоелектрически сензори със строго фиксиран и ограничен обхват.
                 
       
       
       
       
       
       
       
За работа със световоди   При прозрачни обекти   При цветни маркери   Измерващи с аналогови изходи   Специални сензори
Фотоелектрически сензори, които работят с пластмасови или стъклени световоди.   Фотоелектрически сензори, специално за регистриране на прозрачни обекти.   Фотоелектрически сензори с висока чувствителност за регистриране на цветни маркери.   Фотоелектрически сензори, прецизно измерващи разстоянията до обектите.   Фотоелектрически сензори с по специфични функции и приложения.
                 
             
       
       
       
       
       
       
Светлинни измерващи бариери
  Принадлежности - световоди            
Колони от излъчвател и приемник с множество лъчи между тях измерват размерите на преминаващите между тях обекти.   Стъклени и пластмасови световоди с различни дължини и накрайници за работа с фотоелектрически сензори.