info@sensomat.info

Официално представителство за България.

Фотоелектрически сензори

Banner Еngineering, САЩ предлага най-пълната гама фотоелектрически сензори в света - над 12 000 модела. Почти всички производствени компании от топ класацията "Fortune 500" използват сензори на фирмата. Фотоелектрическите сензори излъчват лъч светлина, който се използва за регистрирането на наличието или отсъствието на обекти и оборудване или промени в повърхностните им условия. Когато излъчената светлина се прекъсва или отразява от обекта, промяната се измерва от приемник и целевият обект или повърхност се разпознават.

Нов раздел с видеоклипове за продуктите и техните приложения

Продукти        Решения и приложения        Видеоклипове        За контакти

Нов раздел с примерни решения и приложения.

Hans Turck GmbH Co.& KG, Германия
Безконтактни сензори, интерфейс I/O техника, RFID идентификация и др.
Fritz Kübler GmbH, Германия
Енкодери, броячи, плъзгащи пръстени, процес контролери и др.
Banner Engineering Corp., САЩ
Фотоелектрически и ултразвукови сензори, светлинни бариери и др.
Comat Releco Group, Швейцария
Релета, релета за време.
Tiefenbach Control Systems, Германия
Минна / тежка индустрия.
Auer Signal GmbH, Австрия
Звукова и светлинна сигнализация, индустриални телефони и др.
       
       
       
       
       
       
       
Бариерен принцип   Ретрорефлективен принцип   Дифузен принцип   Конвергентен принцип   Фиксиран обхват
Фотоелектрически сензори, състоящи се от комплект излъчвател и приемник.   Фотоелектрически сензори за работа с отражатели.   Фотоелектрически сензори, които директно регистрират обектите чрез отразената от него светлина.   Фотоелектрически сензори с фокусиран лъч в точно определено разстояние.   Фотоелектрически сензори със строго фиксиран и ограничен обхват.
                 
       
       
       
       
       
       
       
За работа със световоди   При прозрачни обекти   При цветни маркери   Измерващи с аналогови изходи   Специални сензори
Фотоелектрически сензори, които работят с пластмасови или стъклени световоди.   Фотоелектрически сензори, специално за регистриране на прозрачни обекти.   Фотоелектрически сензори с висока чувствителност за регистриране на цветни маркери.   Фотоелектрически сензори, прецизно измерващи разстоянията до обектите.   Фотоелектрически сензори с по специфични функции и приложения.
           
       
     
     
     
     
     
     
Светлинни измерващи бариери
  Принадлежности - световоди      
Колони от излъчвател и приемник с множество лъчи между тях измерват размерите на преминаващите между тях обекти.   Стъклени и пластмасови световоди с различни дължини и накрайници за работа с фотоелектрически сензори.      
Сензори
  Индуктивни сензори
  Магнитни сензори
  Капацитивни сензори
  Фотоелектрически сензори
    Бариерен принцип
    Ретрорефлективен принцип
    Дифузен принцип
    Конвергентен принцип
    Фиксиран обхват
    За работа със световоди
    При прозрачни обекти
    При цветни маркери
    Измерващи с аналогови    изходи
    Специални сензори
    Светлинни измерващи бариери
    Принадлежности - световоди
  Ултразвукови сензори
  Радарни сензори
  Движение на флуиди
  Сензори за налягане
  Сензори за температура
  Безжични сензори
  Линейна позиция
  Сензори за наклон
  Сензори за ниво
Кабели и конектори
Интерфейс
Безжична комуникация
I/O решения
Облачни решения
RFID идентификация
Енкодери / фрп
Плъзгащи пръстени
Машинна безопасност
Визуална инспекция
Бар код четци
Броячи
Процес контролери
Звукова и светлинна сигнализация
Релета
Минна / тежка индустрия