info@sensomat.info

Официално представителство за България.

Капацитивни сензори

Капацитивните сензори регистрират наличието както на електропроводими, така и на неелектропроводими (диелектрици, изолатори) материали. В резултат от разстоянието и положението си спрямо обекта капацитивните сензори могат да регистрират свойства като дефлекция (изкривяване), дебелина, ниво на запълване, концентрация, деформация и вибрация. Техният обхват е в зависимост от материята на обекта. При проводими материали обхвата е по-голям отколкото при изолатори. Също така зависи и от специфичната за всяка материя диелектрична константа.

Нов раздел с видеоклипове за продуктите и техните приложения

Продукти        Решения и приложения        Видеоклипове        За контакти

Нов раздел с примерни решения и приложения.

Сензори
  Индуктивни сензори
  Магнитни сензори
  Капацитивни сензори
  Фотоелектрически сензори
  Ултразвукови сензори
  Радарни сензори
  Движение на флуиди
  Сензори за налягане
  Сензори за температура
  Безжични сензори
  Линейна позиция
  Сензори за наклон
  Сензори за ниво
Кабели и конектори
Интерфейс
Безжична комуникация
I/O решения
RFID идентификация
Енкодери / фрп
Плъзгащи пръстени
Машинна безопасност
Визуална инспекция
Бар код четци
Броячи
Процес контролери
Звукова и светлинна сигнализация
Релета
Минна / тежка индустрия
       
       
       
       
       
       
       
       
 Правоъгълен корпус    Цилиндрични - метален корпус    Цилиндрични - пластмасов корпус    Термо устойчиви    Променлив ток 20…250 VAC
Капацитивни сензори в корпуси с правоъгълен дизейн, обхвати от 5 до 50 mm, модели с кабели и конектори, с и без настройка.   Капацитивни сензори в метални цилиндрични корпуси, хромирани M12, M18 и M30, без настройка и с фина настройка с потенциометър.   Капацитивни сензори в пластмасови цилиндрични корпуси, M12, M18, M30, Ø 34 mm  и Ø 40 mm, с и без настройка.   Капацитивни сензори в корпуси М12 и М18, за работа при температури до +100 °C,   Капацитивни сензори с 2 - проводна схема на свързване при захранващо напрежение 20…250 VAC.
                 
       
       
       
       
       
       
       
 Взривопасни среди / ATEX / SIL    BCF / игнориране налепи по сензора    BCC / защита от странични влияния   NCLS за ниво   BCT серия с IO-Link
Капацитивни сензори за работа във взривопасни среди, сертифицирани по ATEX и SIL.   Капацитивни сензори с филтър против грешно активиране при налепи върху сензорната част.   Капацитивни сензори със защита чрез пре атенюация срещу външни влияния в мястото на монтажа.   Нов сензор, специално за контрол на ниво на течности и други материали, санитарно изпълнение, дискретен и IO-Link изходи.   Превключванията на сензорите BCT могат да бъдат обучавани по избор чрез вградените бутони, адаптер за обучение или интерфейс IO-Link.
                 
Hans Turck GmbH Co.& KG, Германия
Безконтактни сензори, интерфейс I/O техника, RFID идентификация и др.
Fritz Kübler GmbH, Германия
Енкодери, броячи, плъзгащи пръстени, процес контролери и др.
Banner Engineering Corp., САЩ
Фотоелектрически и ултразвукови сензори, светлинни бариери и др.
Comat Releco Group, Швейцария
Релета, релета за време.
Tiefenbach Control Systems, Германия
Минна / тежка индустрия.
Auer Signal GmbH, Австрия
Звукова и светлинна сигнализация, индустриални телефони и др.