С компактната или модулната RFID системи от Turck можете да използвате успоредно доказаната HF технология и широкообхватната UHF технология в едно решение за идентификация. Системата Turck RFID предлага маркери (тагове), глави за четене / запис, решения за свързване и съответните интерфейси, които могат да се комбинират гъвкаво в зависимост от изискванията. Налични са интерфейси за OPC UA, PROFINET, EtherNet / IP, Modbus TCP, TCP / IP, PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen и EtherCAT.

RFID радиочестотна идентификация

     Продукти          Решения и приложения          Видеоклипове          За контакти

Сензомат ООД - официален представител за България

 

Примерни решения и приложения

Видеоклипове за продуктите и техните приложения

 
Продукти  >
Сензори
Кабели и конектори
Интерфейс
Безжична комуникация
I/O решения
RFID идентификация
Енкодери / фрп
Плъзгащи пръстени
Машинна безопасност
Визуална инспекция
Бар код четци
Броячи
Процес контролери
Звукова и светлинна сигнализация
Релета
Минна / тежка индустрия
 
       
       
       
       
       
       
       
BL ident® - проспект   BL ident® – каталог   BL ident® - ръководство   TBEN-S2-2RFID | TBEN-Lx-4RFID Компактни RFID модулули с I/O   Q300 RFID-UHF четец с Ethernet
Кратък обзорен проспект за BL ident® системата.

 

 

 

 

  Продуктов каталог, включващ описание на BL ident® модулната RFID система, комплекти с интерфейс, решения за свързване, четящо / записващи глави, носители на информация (тагове), принадлежности.

 

 

  Ръководство за потребителя, което описва настройката, функциите и използването на системата и  помага тя да бъде планирана и проектирана попредназначение.

 

 

  HF режимът на TBEN-L-RFID позволява свързване до 128 глави за четене / запис в четири RFID порта.

 

 

 

  Интегрирани софтуерни платформи: Linux, Windows CE, OPC-UA или CoDeSys, 2 W (ERP) максимална изходна мощност, поляризация на антената с възможност за превключване,  4 цифрови, сменяеми входа и изхода, свързване до 4 пасивни RFID UHF антени, PoE (захранване през Ethernet), IP67: здрав, промишлен дизайн.
                 
           
       
       
       
       
       
       
PD20 / PD67 – RFID джобни устройства   TBEN-L-RFID компактен модул с OPC UA сървър   TW-R33
HF-RFID/Sensor Tag
       
Позволяват на потребителя не само да чете или записва RFID тагове, но и да сканира баркодове или матрични кодове за данни. Удобният за използване Turck RFID приложен софтуер за джобните устройства има множество функции. Оборудвани са с батерия, USB кабел, докинг станция (само PD67) и захранващ блок.   IP67 RFID интерфейсът на Turck с интегриран OPC UA сървър опростява интеграцията на RFID системи в MES, PLC, ERP и облачни системи, благодарение на независимия от платформата комуникационен стандарт OPC UA. Протоколите за удостоверяване и интегрирани защити предпазват комуникацията между системите от неоторизиран достъп и манипулация.   Сензорните тагове записват и съхраняват стойности на процеса, като температура или налягане в подвижни компоненти. Сензорът може да бъде заменен и може да се използва и за измерване на влажност, магнитни полета, да се подсави рийд контакт или индуктивен сензор. Таговете на сензора се захранват и четат чрез HF-RFID глава за четене / запис.        
                 
Още за този тип продукти в разделите Решения и приложения и Видеоклипове
 
             
       
       
       
       
       
       
RFID Идентификация   RFID Идентификация            

Примерни приложения и решения, свързани с радиочестотна RFID идентификация.

  Видеоклипове за RFID идентификацията, системите и приложенията.