на тази страница продукти от:
Tiefenbach Control Systems
Германия

 

 

 

 

 

 

 

Продукти      Приложения      Партньори      За контакти

Сензори / датчици
Кабели и конектори
Интерфейс
Безжична комуникация
I/O решения
Радиочестотна  идентификация (rfid)
Енкодери / фрп
Плъзгащи пръстени
Машинна безопасност
Визуална инспекция
Бар код четци
Броячи
Процес контролери
Звук & светлина
Релета
Минна / тежка индустрия

 

Минна / тежка индустрия

 

 

     
     
     
     
     
     
     
 хидравлични компоненти

 

   рийд за хидроцилиндри

 

   TIBATRON ASG5

 

   dNTA42

 

клапани и изпълнителни механизми

 

  измерване хода на буталото, както и  движението на пробивните машини

 

  контролна станция с тактилни бутони

 

  двоен захранващ блок 12V за взривоопасни среди EEx ia по ATEX

 

             
     
     
     
     
     
     
     
 dump клапан

 

   ел хидравлична контролна система

 

   помпа високо налягане

 

   контролен център

 

за защита и контрол на магистралната линия

 

  за контрол на хидравличните цилинди и подпори в минните галерии

 

  основен компонент в осигуряването на хидравлично налягане в мината, EX

 

  EX изпълнение, графичен дисплей и контрол на данните в галериите

 

             
     
     
     
     
     
     
     
 магнитни рийд превключватели 

 

   безконтактни превключватели

 

   ниво и темрература

 

   филтър отработена вода

 

реагират на магнит; n.o. и n.c. изходи

 

  namur EX изпълнение

 

  на различни видове течности в отворени или затворени съдове

 

  напълно автоматичен филтър, версия HP - високо налягане

 

             
         
     
     
     
     
     
     
 термо превключватели

 

   разпледелителни клапани

 

       
за температура 50°C...120°C

 

  многофункционални, имат и ръчен контрол, индикация, заключване