инкрементални енкодери

 

   абсолютни еднооборотни

 

   абсолютни многооборотни

 

   принадлежности

 

инкременталните енкодери работят на електро-оптичен сканиращ принцип;  диск с радиално разположени линии и отвори се върти между светлинен източник (най често - LED) и приемник, който генерира синусоидален сигнал, пропорционален на получената светлина   при еднооборотните енкодери се генерират до 16384 (14 bit) уникални сигнала за един оборот и при втори оборот процесът се рестартира

 

 

  при многооборотните се генерират до 8192 (13 bit) дефинирани ъглови позиции за оборот, за до 8192 (13 bit) отделни оборота, или общо 33,5 млн. дефинирани позиции 

 

 

  монтажни елементи, лагерно устройство, лагерна кутия, съединители мотор / енкодер

 

 

 

 

на тази страница продукти от:
Fritz Kübler GmbH
Германия

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти      Приложения      Партньори      За контакти

Сензори / датчици
Кабели и конектори
Интерфейс
Безжична комуникация
I/O решения
Радиочестотна  идентификация (rfid)
Енкодери / фрп
> Инкрементални
> Абсолютни еднооборотни
> Абсолютни многооборотни
> Принадлежности
Плъзгащи пръстени
Машинна безопасност
Визуална инспекция
Бар код четци
Броячи
Процес контролери
Звук & светлина
Релета
Минна / тежка индустрия

 

Енкодери / Фоторастерни преобразуватели (ФРП)

Енкодерите (фоторастерни преобразуватели - ФРП) са производство на фирма KUBLER, Германия и са с доказано високо качество, прецизност и надежност. Делят се на две основни групи - инкрементални и абсолютни, а абсолютните от своя страна - на еднооборотни и многооборотни.