Енкодерите от сериите RI-360P работят на индуктивен принцип, а тези от сериите RLI са на магнитен принци. Енкодерите от сериите RLI се състоят от магнитен пръстен и безконтактна сензорна глава. И двата вида са безконтактни енкодери с липса на механично износване.

Безконтактни енкодери

     Продукти          Решения и приложения          Видеоклипове          За контакти

Сензомат ООД - официален представител за България

 

Примерни решения и приложения

Видеоклипове за продуктите и техните приложения

 
Продукти  >
Енкодери  >
Безконтактни енкодери
Инкрементални енкодери
Абсолютни еднооборотни
Абсолютни многооборотни
Енкодери с изтегляща се струна
Принадлежности за енкодери
 
       
       
       
       
       
       
       
I0-Link интерфейс   SSI интерфейс   CANopen интерфейс   Аналогов (U) за мобилни машини   Аналогов (U/I) интерфейс
Серия Ri-QR24 абсолютен еднооборотен / многооборотен, програмируем обхват и режим на работа, параметризиране чрез IO-Link/PACTware™.   Серия Ri-QR24 абсолютен еднооборотен / многооборотен, SSI интерфейс, 25 bit, код на Грей, параметризиране и настройки чрез PACTware™   Серия Ri-QR24 абсолютен еднооборотен,  CANopen интерфейс, Baud rate от 10 kbps до 1 Mbps, от 1 до 127 адреса, резолюция 16 bit.   Серия Ri-QR24 абсолютен еднооборотен, с параметризиран аналогов интерфейс за мобилни машини, защита от електромагнитни смущения, резолюция 16 bit.   Серия Ri-QR24 абсолютен еднооборотен, с параметризиран аналогов интерфейс, защита от електромагнитни смущения, резолюция 16 bit.
                 
       
       
       
       
       
       
       
Push-pull с A-, B-, A, B и Z канали   SSI, неръждаема стомана   Push-pull с A-, B-, A, B и Z канали   RLI20, за валове 8...30 mm   RLI50, за валове 6...35 mm
Серия Ri-QR24 инкрементален енкодер, 360, 512, 1000, 1024, 2048, 2500, 3600, 4096 и 5000  импулса на оборот могат да се настроят чрез Easy Teach, а 1…5000 чрез PACTware™.   Серия Ri-EQR24 абсолютен еднооборотен / многооборотен енкодер, SSI интерфейс, в корпус от неръждаема стомана V4A 1.4404, 25 bit, код на Грей, параметризиране и настройки чрез PACTware™   Серия Ri-EQR24 еднооборотен енкодер в корпус от неръждаема стомана V4A 1.4404, 360, 512, 1000, 1024, 2048, 2500, 3600, 4096 и 5000  импулса на оборот могат да се настроят чрез Easy Teach, а 1…5000 чрез PACTware™.   Магнитен пръстен и сензорна глава с дълбочина на монтаж от  16 мм, за валове с диаметри от 8 до 30 mm, резолюция 3 600 ppr, Push-pull, TTL / RS422, IP67, IP68, IP69k.   Магнитен пръстен и сензорна глава с дълбочина на монтаж от  16 мм, за валове с диаметри от 6 до 35 mm, резолюция 3 600 ppr, Push-pull, TTL / RS422, IP67, IP68, IP69k.
                 
             
       
       
       
       
       
       
RLI200, за валове 76 и 180 mm   RLI500 за валове 70 mm            
Магнитен пръстен и сензорна глава с дълбочина на монтаж от  10 мм, за валове с диаметри от 76 до 180 mm, резолюция 16 000 ppr, Push-pull, TTL / RS422, IP67, IP68, IP69k.   Магнитен пръстен и сензорна глава с дълбочина на монтаж 10 мм, за валове с диаметър от 70 mm, резолюция 6 400 ppr, Push-pull, TTL / RS422, IP67, IP68, IP69k.