Инкременталните енкодери работят на електро-оптичен сканиращ принцип;  диск с радиално разположени линии и отвори се върти между светлинен източник (най често - LED) и приемник, който генерира синусоидален сигнал, пропорционален на получената светлина.
Инкрементални енкодери

     Продукти          Решения и приложения          Видеоклипове          За контакти

Сензомат ООД - официален представител за България

 

Примерни решения и приложения

Видеоклипове за продуктите и техните приложения

 
Продукти  >
Енкодери  >
Безконтактни енкодери
Инкрементални енкодери
Абсолютни еднооборотни
Абсолютни многооборотни
Енкодери с изтегляща се струна
Принадлежности за енкодери
 
       
       
       
       
       
       
       
2400   2420   2430   2440   Sendix Base KIS40
интерфейс: Push-Pull, размер 24 mm, резолюция макс:1.024 ppr, ос / отвор макс:6 mm   интерфейс: Push-Pull, размер: 24 mm, резолюция макс:1.024 ppr, ос / отвор макс:6 mm   интерфейс: RS422, размер: 24 mm, резолюция макс: 256 ppr, ос / отвор макс: 6 mm   интерфейс: RS422, размер: 24 mm, резолюция макс: 256 ppr, ос / отвор макс: 6 mm   интерфейс: RS422  Open Collector, Push-Pull размер: 40 mm, резолюция макс: 2.500 ppr, ос / отвор макс: 6 mm
                 
       
       
       
       
       
       
       
Sendix Base KIH40   3610   3620   3700, пластмасов корпус   3720, пластмасов корпус
интерфейс: RS422, Open Collector, Push-Pull, размер: 40 mm, резолюция макс: 2.500 ppr, ос / отвор макс: 8 mm   интерфейс: RS422, Push-Pull, размер: 36 mm, резолюция макс: 2.500 ppr, ос / отвор макс: 6 mm   интерфейс: RS422, Push-Pull, размер: 36 mm, резолюция макс: 2.500 ppr, ос / отвор макс: 8 mm   интерфейс: RS422, Push-Pull, размер: 37 mm, резолюция макс: 1.024 ppr, ос / отвор макс: 8 mm   интерфейс: RS422, Push-Pul, размер: 37 mm, резолюция макс: 1.024 ppr, ос / отвор макс: 8 mm
                 
       
       
       
       
       
       
       
Sendix 5000   Sendix 5020   Sendix Base KIS50   Sendix Base KIH50   5803 високо температурен
интерфейс: RS422, Open Collector, Push-Pull, размер: 58 mm, резолюция макс: 5.000 ppr, ос / отвор макс: 12 mm   интерфейс: RS422, Open Collector, Push-Pull, размер: 58 mm, резолюция макс: 5.000 ppr, ос / отвор макс: 15 mm   интерфейс: RS422 Open Collector
Push-Pull,
размер: 58 mm, резолюция макс: 5.000 ppr, ос / отвор макс: 12 mm
  интерфейс: RS422, Open Collector, Push-Pull, размер: 58 mm, резолюция макс: 5.000 ppr, ос / отвор макс: 15 mm   интерфейс: RS422, Push-Pull, размер: 58 mm, резолюция макс: 5.000 ppr, ос / отвор макс:10 mm
                 
       
       
       
       
       
       
       
5823 високо температурен   5804 със SinCos + нулев импулс   5824 със SinCos + нулев импулс   Sendix 5814 със SinCos   Sendix 5834 със SinCos
интерфейс: RS422,
Push-Pull,
размер: 58 mm, резолюция макс: 5.000 ppr, ос / отвор макс: 12 mm
  интерфейс: SinCos, размер: 58 mm, резолюция макс: 5.000 ppr, ос / отвор макс: 10 mm   интерфейс: SinCos, размер: 58 mm, резолюция макс: 5.000 ppr, ос / отвор макс: 12 mm.   интерфейс: SinCos, размер: 58 mm, резолюция макс: 2.048 ppr, ос / отвор макс:10 mm   интерфейс:SinCos, размер: 58 mm, резолюция макс: 2.048 ppr, ос / отвор макс: 15 mm
                 
       
       
       
       
       
       
       
Sendix SIL 5814FS2   Sendix SIL 5834FS2   Sendix SIL 5814FS3   Sendix SIL 5834FS3   5805 с висока резолюция
интерфейс: SinCos, размер: 58 mm, резолюция макс: 2.048 ppr,  ос / отвор макс: 10 mm   интерфейс: SinCos, размер: 58 mm, резолюция макс: 2.048 ppr, ос / отвор макс: 14 mm   интерфейс: SinCos, размер: 58 mm, резолюция макс: 2.048 ppr, ос / отвор макс: 10 mm   интерфейс: SinCos, размер: 58 mm, резолюция макс: 2.048 ppr, ос / отвор макс: 14 mm   интерфейс: RS422, Push-Pull, размер: 58 mm, резолюция макс: 36.000 ppr, ос / отвор макс:10 mm
                 
       
       
       
       
       
       
       
5825 с висока резолюция   5006, неръждаема стомана   5026, неръждаема стомана   Sendix 7000, ATEX / IECEx (1/21)   Sendix 7020, ATEX / IECEx (1/21)
интерфейс: RS422, Push-Pull, размер: 58 mm, резолюция макс 36.000 ppr, ос / отвор макс:12 mm   интерфейс: RS422, Push-Pull, размер: 50 mm, резолюция макс: 5.000 ppr, ос / отвор макс:10 mm   интерфейс: RS422, размер: 50 mm, резолюция макс: 5.000 ppr, ос / отвор макс: 15 mm   интерфейс: RS422, Push-Pull, размер: 70 mm, резолюция макс: 5.000 ppr, ос / отвор макс: 12 mm   интерфейс: RS422, Push-Pull, размер: 70 mm, резолюция макс: 5.000 ppr, ос / отвор макс:, 14 mm
                 
       
       
       
       
       
       
       
Sendix 7100, ATEX / IECEx (M2)   Sendix 7120, ATEX / IECEx (M2)   5821 с голям отвор   A020 с голям отвор   A02H с голям отвор
интерфейс: RS422, Push-Pull, размер: 70 mm, резолюция макс: 5.000 ppr, ос / отвор макс: 12 mm   интерфейс: RS422, Push-Pull, размер: 70 mm, резолюция макс: 5.000 ppr, ос / отвор макс: 14 mm   интерфейс: RS422, Push-Pull, размер: 58 mm, резолюция макс: 5.000 ppr, ос / отвор макс: 28 mm   интерфейс: SinCos, RS422
Push-Pull,
размер: 100 mm, резолюция макс: 5.000 ppr, ос / отвор макс: 42 mm
  интерфейс: SinCos, RS422, Push-Pull, размер: 100 mm, резолюция макс: 5.000 ppr ос / отвор макс:
42 mm
                 
           
       
       
       
       
       
       
Sendix Heavy Duty H100   Sendix Heavy Duty H120   Sendix 5834 Motor-Line        
интерфейс: RS422, Push-Pull, размер: 100 mm, резолюция макс: 3.600 ppr, ос / отвор макс: 11 mm   интерфейс: RS422, Optical fibre
Push-Pull,
размер: 100 mm, резолюция макс: 5.000 ppr, ос / отвор макс: 28 mm
 

интерфейс: SinCos, размер: 58 mm, резолюция макс: 2 048 ppr, ос / отвор макс: 15 mm