При абсолютните многооборотни енкодери се генерират до 8192 (13 bit) дефинирани ъглови позиции за оборот, за до 8192 (13 bit) отделни оборота, или общо 33,5 млн. дефинирани позиции. С тези енкодери се извеждат до 24 бита уникални ъглови позиции на оборот. Броят на оборотите също се записва. Уникалната позиция е налична дори след като енкодерът е изключен от захранването. Енкодерът Sendix - произведен в Германия, е резултат от най-високото качество на вниманието и внимателния подбор на материалите. Той доказа своята стойност в много индустрии като стабилна и прецизна сензорна технология. Също така се радваме да внедрим специални решения и модификации.

Абсолютни многооборотни енкодери

     Продукти          Решения и приложения          Видеоклипове          За контакти

Сензомат ООД - официален представител за България

 

Примерни решения и приложения

Видеоклипове за продуктите и техните приложения

 
Продукти  >
Енкодери  >
Безконтактни енкодери
Инкрементални енкодери
Абсолютни еднооборотни
Абсолютни многооборотни
Енкодери с изтегляща се струна
Принадлежности за енкодери
 
       
       
       
       
       
       
       
Sendix M3661   Sendix M3681   Sendix M3663   Sendix M3683   Sendix M3668 CANopen
интерфейс: Analogue 4...20 mA, Analog 0...5 V, Analogue 0...10 V, размер: 36 mm, резолюция макс: 16 bit, ос / отвор макс: 10 mm   интерфейс: Analogue 4...20 mA, Analog 0...5 V, Analogue 0...10 V, размер: 36 mm, резолюция макс: 16 bit, ос / отвор макс: 10 mm   интерфейс: SSI, размер: 36 mm, резолюция макс: 24 bit, ос / отвор,  макс: 10 mm   интерфейс: SSI, размер: 36 mm, резолюция макс: 24 bit, ос / отвор макс: 10 mm   интерфейс: CANopen, размер: 36 mm, резолюция макс: 24 bit, ос / отвор макс: 10 mm
                 
       
       
       
       
       
       
       
Sendix M3688 CANopen   Sendix M3661R, Doppelt Robust   Sendix M3663R   Sendix M3668R, CANopen   Sendix F3663
интерфейс: CANopen, размер: 36 mm, резолюция макс: 24 bit, ос / отвор макс: 10 mm   интерфейс: Analogue 4...20 mA, Analog 0...5 V, Analogue 0...10 V, размер: 36 mm, резолюция макс: 16 bit, ос / отвор макс: 10 mm   интерфейс: SSI, размер: 36 mm, резолюция макс: 24 bit, ос / отвор макс: 10 mm   интерфейс: CANopen, размер: 36 mm, резолюция макс: 24 bit, ос / отвор макс: 10 mm   интерфейс: SSI, BiSS, + 2048 ppr, SinCos, + 2048 ppr, RS422 размер: 36 mm, резолюция макс: 24 bit, ос / отвор макс:10 mm
                 
       
       
       
       
       
       
       
Sendix F3683   Sendix F3668 CANopen   Sendix F3688 CANopen   Sendix M5861   Sendix M5863
интерфейс: SSI, BiSS, + 2048 ppr, SinCos, + 2048, ppr RS422, размер: 36 mm, резолюция макс: 24 bit, ос / отвор макс: 10 mm   интерфейс: CANopen, размер: 36 mm, резолюция макс: 16 bit, ос / отвор макс: 10 mm   интерфейс: CANopen, размер: 36 mm, резолюция макс: 16 bit, ос / отвор макс: 10 mm   интерфейс: Analogue 4...20 mA,
Analog 0...5 V, Analogue 0...10 V,
размер: 58 mm, резолюция макс: 16 bit, ос / отвор макс: 10 mm
  интерфейс: SSI, размер: 58 mm, резолюция макс: 24 bit, ос / отвор макс: 10 mm
                 
       
       
       
       
       
       
       
Sendix M5868 CANopen   Sendix F5868 Modbus   Sendix F5888 Modbus   Sendix F5868 CANopen   Sendix F5888 CANopen
интерфейс: CANopen, размер: 58 mm, резолюция макс: 24 bit, ос / отвор макс: 10 mm   интерфейс: Modbus, размер: 58 mm, резолюция макс: 16 bit, ос / отвор макс: 10 mm   интерфейс: Modbus, размер: 58 mm, резолюция макс: 16 bit, ос / отвор макс: 15 mm   интерфейс: CANopen, размер: 58 mm, резолюция макс: 16 bit, ос / отвор макс: 10 mm   интерфейс: CANopen, размер: 58 mm, резолюция макс: 16 bit, ос / отвор макс: 15 mm
                 
       
       
       
       
       
       
       
Sendix 5863   Sendix 5883   Sendix F5863   Sendix F5883   Sendix F5883M Motor-Line
интерфейс: SSI, BiSS,+ 2048 ppr, SinCos + 2048 ppr RS422, размер: 58 mm, резолюция макс 17 bit, ос / отвор макс: 12 mm   интерфейс: SSI, BiSS,+ 2048 ppr, SinCos + 2048 ppr RS422, размер: 58 mm, резолюция макс 17 bit, ос / отвор макс: 15 mm   интерфейс: SSI, BiSS,+ 2048 ppr, SinCos + 2048 ppr RS422, размер: 58 mm, резолюция макс 24 bit, ос / отвор макс: 10 mm   интерфейс: SSI, BiSS,+ 2048 ppr, SinCos + 2048 ppr RS422, размер: 58 mm, резолюция макс 24 bit, ос / отвор макс: 15 mm   интерфейс: SSI, BiSS,+ 2048 ppr, SinCos + 2048 ppr RS422 + 1024 ppr RS422, размер: 58 mm, резолюция макс 24 bit, ос / отвор макс: 15 mm
                 
       
       
       
       
       
       
       
Sendix 5863FS2   Sendix 5883FS2   Sendix 5883FS3   Sendix 5883FS3   Sendix 5868, CANopen
интерфейс: SSI, BiSS + 2048 ppr SinCos, размер: 58 mm,  резолюция макс: 12 bit, ос / отвор макс: 10 mm   интерфейс: SSI, BiSS + 2048 ppr SinCos, размер: 58 mm,  резолюция макс: 12 bit, ос / отвор макс: 14 mm   интерфейс: SSI, BiSS + 2048 ppr SinCos, размер: 58 mm,  резолюция макс: 12 bit, ос / отвор макс: 10 mm   интерфейс: SSI, BiSS + 2048 ppr SinCos, размер: 58 mm,  резолюция макс: 12 bit, ос / отвор макс: 14 mm   интерфейс: CANopen-Lift,  CANopen, размер: 58 mm,  резолюция макс: 12 bit, ос / отвор макс: 10 mm
                 
       
       
       
       
       
       
       
Sendix 5888, CANopen   Sendix 5868 PROFIBUS DP   Sendix 5888 PROFIBUS DP   Sendix 5868 EtherCAT   Sendix 5888 EtherCAT
интерфейс: CANopen-Lift, CANopen, размер: 58 mm, резолюция макс: 12 bit, ос / отвор макс: 15 mm   интерфейс: PROFIBUS DP, размер: 58 mm, резолюция макс: 12 bit, ос / отвор макс: 10 mm   интерфейс: PROFIBUS DP, размер: 58 mm, резолюция макс: 12 bit, ос / отвор макс: 15 mm   интерфейс: EtherCAT, размер: 58 mm, резолюция макс: 12 bit, ос / отвор макс: 10 mm   интерфейс: EtherCAT, размер: 58 mm, резолюция макс: 12 bit, ос / отвор макс: 15 mm
                 
       
       
       
       
       
       
       
Sendix 5868, PROFINET IO   Sendix 5888, PROFINET IO   Sendix F5868, EtherNet/IP   Sendix F5888, EtherNet/IP   Sendix 7063, ATEX / IECEx (1/21)
интерфейс: PROFINET IO, размер: 58 mm, резолюция макс:12 bit, ос / отвор макс: 10 mm   интерфейс: PROFINET IO, размер: 58 mm, резолюция макс:12 bit, ос / отвор макс: 15 mm   интерфейс: EtherNet/IP, размер: 58 mm, резолюция макс:16 bit, ос / отвор макс: 10 mm   интерфейс: EtherNet/IP, размер: 58 mm, резолюция макс:16 bit, ос / отвор макс: 15 mm   интерфейс: SSI, BiSS, размер: 70 mm, резолюция макс:12 bit, ос / отвор макс: 12 mm
                 
 

     
       
       
       
       
       
       
Sendix S3674/S3684   Sendix M3668 / M3688 SAE J1939   Sendix M3668R SAE J1939   Sendix 7068 / 7088 CANopen ATEX/IECEx (1 / 21)   Sendix 7168 / 7188 CANopen ATEX/IECEx (М2) – mining mechanical
интерфейс: RS485 BiSS, размер: 36,5 x 37 mm, резолюция макс:12 - 23bit, ос / отвор макс: 18 mm.

 

  интерфейс: SAE J1939, размер: 36 mm, резолюция макс: еднооборотен 14 bit, многооборотен 29 bit, ос / отвор макс: 10 mm.   интерфейс: SAE J1939, размер: 36 mm, резолюция макс: еднооборотен 14 bit, многооборотен 29 bit, ос / отвор макс: 10 mm.   интерфейс: CANopen, размер: 70 mm , резолюция макс: 28 bit, ос / отвор макс: 12 mm / 14 mm.

 

  интерфейс: CANopen, размер: 70 mm , резолюция макс: 28 bit, ос / отвор макс: 12 mm / 14 mm.

 

                 
       
       
       
       
       
       
       
Sendix 7068 / 7088 PROFIBUS DP ATEX/IECEx (1 / 21)   Sendix F5888M CANopen Motor-Line   Sendix 7163 / 7183 ATEX/IECEx (М2) – mining mechanical   Sendix 7168 / 7188 PROFIBUS DP ATEX/IECEx (М2) – mining mechanical   Sendix M5868 SAE J1939

интерфейс: PROFIBUS DP, размер: 70 mm, резолюция макс: 28 bit, ос / отвор макс: 12 mm / 14 mm

 

  интерфейс: CANopen, размер: 58 mm , резолюция макс: инкрементален 2 048 ppr, еднооборотен 16 bit, многооборотен 16 bit, ос / отвор макс: 15 mm   интерфейс: SSI, BiSS, размер: 70 mm , резолюция макс: 29 bit, ос / отвор макс: 12 mm / 14 mm.

 

  интерфейс: PROFIBUS DP, размер: 70 mm, резолюция макс: 28 bit, ос / отвор макс: 12 mm / 14 mm.

 

  интерфейс: SAE J1939, размер: 58 mm, резолюция макс: еднооборотен 14 bit, многооборотен 29 bit, ос / отвор макс: 10 mm.
                 
             
       
       
       
       
       
       
AX   Sendix S3684 за сервомотори            
интерфейс: Analog 0–10 V, EtherNet/IP, CANopen, EtherCAT, Modbus, PROFIBUS DP, PROFINET IO, SSI, binary, размер: 174 х 91,5 х 69,4 mm, резолюция макс: еднооборотен 17 bit, многооборотен 12 bit, ос / отвор макс: 45 mm.   интерфейс: RS485 + SinCos / BiSS + SinCos, размер: 36 mm, резолюция макс: 12 bit, ос / отвор макс: 8 mm.