на тази страница продукти от:

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти      Приложения      Партньори      За контакти

Сензори / датчици
Кабели и конектори
Интерфейс
Безжична комуникация
I/O решения
Радиочестотна  идентификация (rfid)
Енкодери / фрп
Плъзгащи пръстени
Машинна безопасност
Визуална инспекция
Бар код четци
Броячи
Процес контролери
Звук & светлина
Релета
Минна / тежка индустрия

 

Продукти

 

 

 

     
     
     
     
     
     
     
Сензори / датчици

 

  Кабели и конектори

 

  Интерфейс

 

  Безжична комуникация

 

индуктивни, магнитни, фотоелектрически, светлинни завеси, ултразвукови, радарни, движение на флуиди, налягане, температура, безжични, ъглова позиция, линейна позиция, наклон

 

  свързващите кабели с конектори с резба М8 и М12 

 

 

 

  галванични бариери, контрол на обороти, трансмитери аналогови I/O сигнали, HART аналогови трансмитери, измерване на температура, потенциометрични усилватели, трип усилватели, соленоидни драйвери, куплиращи релета, захранващи блокове, мрежови защити   безжичен пренос на I/O сигнали на разстояния до 3 км, тип от точка до точка или тип звезда

 

 

 

             
             
     
     
     
     
     
     
     
I/O решения

 

   Радиочестотна идентификация (rfid)

 

  Енкодери / фрп

 

  Плъзгащи пръстени

 

комуникация и пренос на I/O сигнали, PROFIBUS-DP, DeviceNet™, Modbus TCP, EtherNet/IP и
PROFINET
  безконтактна идентификация чрез тагове (носителите на данни) и четящо / записващи глави   инкрементални енкодери, абсолютни еднооборотни и абсолютни многооборотни

 

  пренос на захранване и I/O сигнали между неподвижна и въртяща се платформа

 

             
             
     
     
     
     
     
     
     
Машинна безопасност

 

  Визуална инспекция

 

  Бар код четци

 

  Броячи

 

светлинни бариери, контролери за безопасност, авариен стоп, заключващи механизми, осигуряване на човешка безопасност при работа с опасни за здравето и живота машини, категории 2, 3 и 4

 

 

  автоматично регистриране на дефекти и нередности във вида на продуктите спрямо предварително зададен образец - деформация, различна геометрия, различен цвят на детайл или на целия обект, излишен, погрешно поставен или липсващ детайл, грешно ориентиран или завъртян обект   индустриални бар код четци, с вграден или отделен дисплей

 

 

 

 

  електромеханични и електронни броячи, със и без задаване на стойност, със и без нулиране, броене на два входни канала с различни функции

 

 

 

             
             
     
     
     
     
     
     
     
Процес контролери

 

  Звук & светлина

 

  Релета

 

  Минна / тежка индустрия

 

за работа с аналогови сигнали, с Pt100 и Ni100 термодвойки по 2, 3 и 4-проводна схема, запаметяване на min/max стойности, скалиране, програмиране на кривата, тотализатор   звукова и светлинна индустриална сигнализация, само звукова, само светлинна, комбинации от двете, светлинни колони

 

  индустриални мини и стандартни релета, с 2, 3 и 4 контакта с различни възможности и покрития на контактите, релета за време, включително и мултифункционални и с дисплеи   компоненти и цялостно оборудване за минодобивната индустрия