"Вземи когато светне" (Pick-to-light) помага на индустриалните производители да намалят риска от грешки в процеса на сглобяване на своите продукти, повишавайки качеството на продукта и намалявайки разходите.

"Вземи когато светне" (Pick-to-light)

     Продукти          Решения и приложения          Видеоклипове          За контакти

Сензомат ООД - официален представител за България

 

Примерни решения и приложения

Видеоклипове за продуктите и техните приложения

 
Продукти  >
Звукова и светлинна сигнализация  >
Светлинна сигнализация
Сигнални колони
Светлинно / звукова
Звукова сигнализация
LED работно осветление
LED индикатори
LED бутони с докосване
"Вземи когато светне"
За взривоопасни среди
Индустриални телефони
Принадлежности
 
           
       
       
       
       
       
       
"Вземи когато светне"   Безжично комплектно решение Pick-To-Light   PTL110        
(Pick-to-light) е интерактивна система за указване и контрол за поредността на сглобяване на даден продукт. Индикатори указват кой е поредният елемент, който трябва да бъде взет от работника, а сензори регистрират неговото взимане.   Безжичните комплектни решения включват HMI програмируем дисплей с големина 10,1 инча, DXM700 безжичен контролер с Ethernet с възможност за събиране на информация и възможност за свързване на PTL110.    Многофункционални индикатори с опции за сензорен бутон, оптичен сензор и трицифрен дисплей,  PTL110 подобряват скоростта, производителността и качеството при взимане, комплектоване и свързани приложения.        
                 
Още за този тип продукти в разделите Решения и приложения и Видеоклипове
 
           
       
       
       
       
       
       
"Вземи когато светне"   "Вземи когато светне"   Наличие / отсъствие на обекти        
Примерни приложения на системата Pick to Light за индикация и контрол на поредността при асемблирането (сглобяването) на различни изделия.   Видеоклипове за системата Pick to Light за индикация и контрол на поредността при асемблирането (сглобяването) на различни изделия.   Различни начини и решения за регистрирането на наличието или отсъствието на обекти.