"Вземи когато светне"

 

           
(Pick-to-light) е интерактивна система за указване и контрол за поредността на сглобяване на даден продукт. Индикатори указват кой е поредният елемент, който трябва да бъде взет от работника, а сензори регистрират неговото взимане.            
             

 

на тази страница продукти от:
Banner Engineering Corp.
САЩ

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти     Приложения      Партньори      За контакти

 

"Вземи когато светне" (Pick-to-light)

 

 

Сензори / датчици
Кабели и конектори
Интерфейс
Безжична комуникация
I/O решения
Радиочестотна  идентификация (rfid)
Енкодери / фрп
Плъзгащи пръстени
Машинна безопасност
Визуална инспекция
Бар код четци
Броячи
Процес контролери
Звук & светлина
> Светлинна сигнализация
> Сигнални колони
> Светлинно / звукова
> Звукова сигнализация
> Индикатори
> Работно LED осветление
> Бутони с докосване
> "Вземи когато светне"
> За взривоопасни среди
> Индустриални телефони
> Принадлежности
Релета
Минна / тежка индустрия