ECOmodul70, ECOmodul60, ECOmodul40

 

  modulSIGNAL70, modulSIGNAL50

 

  modulCOMPACT70, modulCOMPACT30

 

  halfDOME90

 

Сигнални колони с диаметри Ø 70 mm, 60 mm и 40 mm   Сигнални колони с диаметри  Ø 70 mm и 50 mm   Сигнални колони с диаметри  Ø 70 mm и 30 mm   Полукуполни сигнални колони с размер 45 mm
             
       
     
     
     
     
     
     
TL70

 

  TL50

 

  CL50

 

   
Сигнални колони с диаметър Ø 70 mm   Сигнални колони с диаметър Ø 50 mm   Сигнални колони с диаметър Ø 50 mm    
             

 

на тази страница продукти от:
Banner Engineering Corp.
САЩ
J.AUER GmbH
Австрия

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти      Приложения      Партньори      За контакти

Сензори / датчици
Кабели и конектори
Интерфейс
Безжична комуникация
I/O решения
Радиочестотна  идентификация (rfid)
Енкодери / фрп
Плъзгащи пръстени
Машинна безопасност
Визуална инспекция
Бар код четци
Броячи
Процес контролери
Звук & светлина
> Светлинна сигнализация
> Сигнални колони
> Светлинно / звукова
> Звукова сигнализация
> Индикатори
> Работно LED осветление
> Бутони с докосване
> "Вземи когато светне"
> За взривоопасни среди
> Индустриални телефони
> Принадлежности
Релета
Минна / тежка индустрия

 

Сигнални колони