на тази страница продукти от:
Hans TURCK Gmb Co.& KG
Германия

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти      Приложения      Партньори      За контакти

Сензори / датчици
> Индуктивни сензори
> Магнитни сензори
> Капацитивни сензори
> Фотоелектрически сензори
> Светлинни завеси
> Ултразвукови сензори
> Радарни сензори
> Движение на флуиди
> Сензори за налягане
> Сензори за температура
> Безжични сензори
> Ъглова позиция
> Линейна позиция
> Сензори за наклон
Кабели и конектори
Интерфейс
Безжична комуникация
I/O решения
Радиочестотна  идентификация (rfid)
Енкодери / фрп
Плъзгащи пръстени
Машинна безопасност
Визуална инспекция
Бар код четци
Броячи
Процес контролери
Звук & светлина
Релета
Минна / тежка индустрия

 

Капацитивни сензори

 

 

Капацитивните сензори (датчици) са безконтактни, не си взаимодействат с обекта и съответно нямат износване. Регистрират наличието както на електропроводими, така и на неелектропроводими (диелектрици, изолатори) материали. По тази причина могат да се използват на места, където индуктивните сензори са неприложими. В резултат от разстоянието и положението си спрямо обекта капацитивните сензори могат да регистрират свойства като дефлекция (изкривяване), дебелина, ниво на запълване, концентрация, деформация и вибрация. Техният обхват е в зависимост от материята на обекта. При проводими материали обхвата е по-голям отколкото при изолатори. Също така зависи и от специфичната за всяка материя диелектрична константа. За пример можем да посочим суха и влажна дървесина - те са с различна диелектрична константа и сензора ще регистрира от по-голямо разстояние влажната дървесина. Повечето модели капацитивни сензори са снабдени с потенциометър за настройка на обхвата. Понякога капацитивните сензори могат погрешно да регистрират кондензирали течности по тяхната сензорна повърхност или вследствие намокряне, както и полепнала материя с по-висока диелектрична константа. TURCK създадоха капацитивни сензори с подтискане на близко задействане (BCF серията), което успешно елиминира този проблем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       
       
       
   правоъгълен дизайн

 

   цилиндрични - метал

 

   цилиндрични - пластмаса

 

   термо устойчиви

 

  обхвати от 5 до 50 mm, модели с кабели и конектори, с и без настройка   хромирани M12, M18 и M30, без настройка  и  с фина настройка с потенциометър   пластмасови M12, M18, M30, Ø 34 mm  и Ø 40 mm, с и без настройка   М12 и М18 корпуси при температури до +100 °C
               
       
       
       
       
       
       
       
   AC 2 проводни

 

   namur ATEX / SIL

 

   BCF серия

 

   BCC серия

 

  2 - проводна схема на свързване при захранващо напрежение 20…250 VAC

 

  за работа във взривопасни среди, сертифицирани по ATEX и SIL

 

  подтискане на близък обхват - когато върху сензора се натрупват чужди  тела и течности, които водят до грешно задействане   за приложения с контрол на ниво отлична защита от EMC и електростатичен разряд