процес дисплеи

 

  процес контролери

 

  дисплеи за температура

 

  контролери за температура

 

за работа с аналогови сигнали, запаметяване на min/max стойности, скалиране, програмиране на кривата, тотализатор

 

  за работа с аналогови сигнали при висока резолюция, задаване на гранични стойности, релейни и аналогови изходи

 

  за работа с Pt100 и Ni100 термодвойки по 2, 3 и 4-проводна схема, запаметяване на min/max стойности

 

  за работа с всички видове термодвойки при висока резолюция, задаване на две гранични стойности, релейни и аналогови изходи

 

             
             
     
     
     
     
     
     
измерване на температура

 

  трип усилватели

 

  принадлежности

 

   
за работа с термодвойки тип B, E, J, K, L, N, R, S и T или с Ni100/Pt100 сензори с 2, 3 и 4-проводно свързване във взривоопасни среди

 

  контрол на аналогови сигнали и превключване на релейните изходи при достигане до 3-те предварително зададени стойности

 

  монтажни рамки, защитни панели и други принадлежности

 

 

   

 

на тази страница продукти от:
Hans TURCK Gmb Co.& KG
Германия
Fritz Kübler GmbH
Германия

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти      Приложения      Партньори      За контакти

Сензори / датчици
Кабели и конектори
Интерфейс
Безжична комуникация
I/O решения
Радиочестотна  идентификация (rfid)
Енкодери / фрп
Плъзгащи пръстени
Машинна безопасност
Визуална инспекция
Бар код четци
Броячи
Процес контролери
Звук & светлина
Релета
Минна / тежка индустрия

 

Процес контролери и дисплеи