светлинни бариери

 

  контролери за безопасност

 

  авариен стоп

 

  заключващи механизми

 

Имат за задача да регистрират присъствие на част от тялото, крайници например в опасна за здравето или живота зона в производството, примерно ръка в обсега на преса и автоматично да спрат работата на опасната машина.

 

  Те са интерфейсът между средствата за машинна безопасност и съответната опасна за здравето или живота машина

 

 

  Когато машината трябва да бъде спряна моментално. Аварийни стоп бутони, ключове и изключватели с въжета.

 

 

  Заключване или сигнализиране при отваряне на контролни врати и капаци на дадена машина по време на работа за да се осигури безопасност на труда.

 

 

             
         
     
     
     
     
     
     
лазерни скенери за безопасност   контрол на двете ръце        
Лазерен лъч сканира предварително зададената опасна зона и регистрира изменението при влизане на човек в нея.

 

  Самопроверяващи се бутони, които изискват поставянето на двете ръце върху тях за работата на машината.

 

       

 

на тази страница продукти от:
Banner Engineering Corp.
САЩ

 

 

 

 

 

 

 

Продукти      Приложения      Партньори      За контакти

Сензори / датчици
Кабели и конектори
Интерфейс
Безжична комуникация
I/O решения
Радиочестотна  идентификация (rfid)
Енкодери / фрп
Плъзгащи пръстени
Машинна безопасност
Визуална инспекция
Бар код четци
Броячи
Процес контролери
Звук & светлина
Релета
Минна / тежка индустрия

 

Машинна безопасност