монтажни елементи

 

  лагерно устройство

 

  лагерна кутия

 

  съединители мотор / енкодер

 

 

на тази страница продукти от:
Fritz Kübler GmbH
Германия

 

 

 

 

 

 

 

Продукти      Приложения      Партньори      За контакти

Сензори / датчици
Кабели и конектори
Интерфейс
Безжична комуникация
I/O решения
Радиочестотна  идентификация (rfid)
Енкодери / фрп
> Инкрементални
> Абсолютни еднооборотни
> Абсолютни многооборотни
> Принадлежности
Плъзгащи пръстени
Машинна безопасност
Визуална инспекция
Бар код четци
Броячи
Процес контролери
Звук & светлина
Релета
Минна / тежка индустрия

 

 

 

Принадлежности за енкодери / фоторастерни преобразуватели (ФРП)