Сензори
Кабели и конектори
Интерфейс
Безжична комуникация
I/O решения
Облачни решения
RFID идентификация
Енкодери / фрп
Плъзгащи пръстени
Машинна безопасност
Визуална инспекция
Бар код четци
Броячи
Процес контролери
Звукова и светлинна сигнализация
Релета
Минна / тежка индустрия
 

Продукти        Решения и приложения       За контакти

 
 
 

Облачни решения

На тази страница продукти от:
 
Hans TURCK Gmb Co.& KG
Германия
Шлюзовете (gateway) EDGE в серията TCG20 предлагат няколко интерфейса за проста интеграция в автоматизирани мрежи. По-специално, тези продукти са достатъчно гъвкави, за да бъдат инсталирани в съществуващите системи. Предлаганите интерфейси и протоколи позволяват обмен на данни с ПЛК от по-високо ниво в мрежите. Паралелно могат да се използват и няколко интерфейса. В резултат на това, установените системи, които вече имат свои собствени контролери, могат да бъдат интегрирани бързо и безпроблемно в облачните системи, без да е необходимо да се заменя съществуващия хардуер. Благодарение на вградения уеб-базиран EDGE PLC с интуитивен
Графичен редактор, данните могат да бъдат предварително обработени и подготвени, както е необходимо, със серията TCG20 без допълнителен хардуер или софтуер. Конфигурирането на интерфейсите и EDGE PLC също се извършва чрез графичен редактор директно в уеб сървъра на устройството, не се изискват допълнителни софтуерни инструменти или времеемко програмиране.
               
       
       
       
       
       
       
TCG20                
Многофункционални облачни шлюзове с Wi-Fi и UMTS (Универсална мобилна телекомуникационна система)                
 

Официално представителство за България.

Надеждни и прецизни решения за промишлената автоматизация в България от 1999 г.